Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY  I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,

24-320 PONIATOWA

UL.FABRYCZNA 6

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

OGŁOSZENIE

1) Załącznik Nr 1  – Formularz  OFERTA
2) Załącznik Nr 2  – Formularz  - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25aust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówieńpublicznych (j. t. Dz.U. z 2017r.  , poz.1579.)
3) Załącznik Nr 3 -  Formularz - Informacja, czy wybór  oferty będzie prowadzić dopowstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodniez przepisami o podatku od towarów i usług  zewskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , którychdostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie -Zakres  i okres udziału innego podmiotu przywykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Załącznik Nr 5 - Wskazanie części zamówienia , których wykonaniewykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz zpodaniem firm podwykonawców.
6) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23.
7) Załącznik Nr 7 –  Projekt  umowy
8) Załącznik Nr 8 –  Zadanie nr I Leki specjalistyczne

Poniatowa, 2017-11-20

 

Informacja z otwarcia kopert

Poniatowa, 2017-11-29

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniatowa, 2017-12-05

 

 

UA-96102222-1